Rezultate proiect

”Îmbunătățirea competitivității întreprinderii L.A.I.C. PROD S.R.L. prin extinderea și diversificarea gamei de produse”

L.A.I.C. Prod S.R.L., cu sediul în Șos. Alexandria, nr. 151, Sector 5 București, a finalizat proiectul ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderii L.A.I.C. PROD S.R.L. prin extinderea și diversificarea gamei de produse” (cod SMIS 113551), co-finanţat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

Proiectul a fost implementat în localitatea Budești, str. Gării, nr.89, județul Călărași.

Perioada de implementare a proiectului, de la data semnării Contractului de finanțare, este de 43 luni, în perioada 31.05.2018-31.12.2021.

Titlul proiectului: Îmbunătățirea competitivității întreprinderii L.A.I.C. PROD S.R.L. prin extinderea și diversificarea gamei de produse

Denumirea beneficiarului: L.A.I.C. Prod S.R.L.

Scopul proiectului:

Cel mai longeviv producător român de ștanțe/matrițe pentru industria cartonului din România (fondat în 1998), aflat în top trei companii din țară pe domeniul său de activitate, se adresează cu produsele sale industriei producătoare de ambalaje. Ștanțele/matrițele produse de LAIC PROD S.R.L. sunt folosite pentru decuparea cartonului duplex sau ondulat de către tipografii sau producătorii de ambalaje de la nivel național. Direcția de dezvoltare a companiei se îndreaptă spre diversificarea gamei de ștanțe plane și debutul fabricării de ștanțe rotative pentru industria ambalajelor.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea competitivității companiei L.A.I.C. Prod S.R.L. prin achiziționarea de active noi, servicii de certificare/recertificare și servicii de internaționalizare a activității, în scopul extinderii și diversificării activității.

Obiectivele specifice sunt:

 1. Dezvoltarea capacității de realizare a producției prin achiziționarea, în maxim 43 de luni de la data semnării contractului de finanțare a:
  • 21 active corporale + 15 buc becuri LED
  • 3 active necorporale (software)
  • serviciu de certificare/recertificare produs/serviciu si management (ISO)
  •  serviciu pentru participare la un târg internațional

Investiția finanțată presupune diversificarea și extinderea activității existente prin modernizarea bazei materiale care să permită diversificarea producției de ștanțe plane și execuția de ștanțe rotative, în vederea creșterii competitivității pe piață a societății L.A.I.C. Prod S.R.L. Prin proiect s-au achiziționat următoarele echipamente tehnologice noi, moderne și performante:

 • 1 CNC plan cu tăiere laser a placajului plan,
 • 1 CNC rotativ cu tăiere laser placaj curbat,
 • 1 mașină îndoit lame oțel 30mm*1,42mm cu ghilotină și perforator,
 • 1 mașină îndoit 40mm*1,07mm cu ghilotină și perforator,
 • 1 mașină îndoit lame oțel 50mm*1,07mm cu ghilotină și perforator,
 • 1 mașină îndoit 23,8mm*0,71mm cu ghilotină și perforator,
 • 1 mașină îndoit 23,8mm*1,07mm cu ghilotină și perforator,
 • 1 mașină îndoit lame de oțel pentru stanțe curbe,
 • 1 mașină de tăiat biguri, cu ghilotină și perforator,
 • 1 router,
 • 1 plotter pentru burete,
 • 1 mașină cutting plotter,
 • 7 cilindri rotativi de diferite dimensiuni,
 • 1 compresor,
 • 1 sistem 15 proiectoare LED 50 W,
 • 1 instalație mobilă panouri fotovoltaice,
 • 3 software CAD-CAM, inclusiv training utilizare software.

Urmare a investiției, beneficiarul a creat 3 locuri de muncă, dintre care o persoană din categoriile vulnerabile pe piața muncii.

Pentru îmbunătățirea competitivității la nivel internațional, compania a participat la un târg internațional în Bulgaria.

Proiectul a mai presupus certificarea de produs FSC, dar și obținerea certificării de calitate ISO 9001 și de mediu ISO 14001.

2. Dezvoltarea capacității administrative prin efectuarea judicioasă a procedurilor de achiziții (achiziția de active, software, servicii de certificare/recertificare, servicii de promovare și de consultanță) și prin realizarea rapoartelor de implementare/management pe toată perioada de pregătire, implementare și sustenabilitate a proiectului.

Serviciile de management de proiect au fost externalizate unei firme de consultanță în domeniul fondurilor europene. S-au derulat în total 20 proceduri de achiziții conform Ordinului 1284/2016, din care 11 proceduri competitive, s-au transmis 11 Cereri de rambursare și 14 Rapoarte de progres. De asemenea, Cererea de finanțare a fost modificată prin notificări și acte adiționale la contractul de finanțare, în vederea prelungirii perioadei de implementare și a mutărilor de economii.

3. Creșterea vizibilității companiei prin promovarea, în conformitate cu cerințele Manualului de identitate vizuală, a proiectului, finanțatorului și programului de finanțare aferent pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului.

În vederea promovării proiectului, au fost publicate în presa online regională 2 anunțuri de presă atât pentru lansarea proiectului, cât și pentru finalizarea implementării lui. De asemenea, la locația de implementare, la loc vizibil, au fost montate panoul temporar și placa permanentă conform avizărilor ADR. Fiecare echipament din cadrul proiectului are lipit o etichetă autocolantă pentru evidențierea achiziționării lui prin intermediul finanțării UE, iar pe site-ul web www.laicprod.ro, sunt publicate rezultatele proiectului.

Toate obiectivele specifice au fost îndeplinite.

Rezultatele proiectului:

 1. Active și servicii achiziționate:
  • 21 active corporale (eligibile) + 15 buc led-uri (neeligibile)
  • 3 active necorporale (software)
  • serviciu de certificare/recertificare produs/serviciu și management (ISO)
  • serviciu pentru participare la un târg internațional
 1. 1 Proiect implementat respectand toate prevederile contractuale obligatorii
  • s-au realizat judicios toate procedurile de achiziții prevăzute pentru perioada de implementare
  • s-au realizat toate Cererile de plată/rambursare, conținând toate documentele justificative necesare, conform normelor în vigoare
  • s-au furnizat Rapoartele intermediare/final pentru Autoritatea de Management în vederea justificării activității și rezultatelor atinse
 1. 1 Proiect promovat
  • 2 anunturi – câte un anunț lansare/închidere proiect
  • 1 panou temporar la sediul proiectului
  • 1 placă permanentă la sediul proiectului
  • etichete autocolante

Toate rezultatele proiectului au fost atinse.

Perioada de implementare: 31.05.2018-31.12.2021

Valoarea totală: 5.372.051,43 lei (cu TVA)

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.162.458,20 lei, din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.688.089,48 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 474.368,72 lei

Contribuţie proprie: 2.209.593,23 lei

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Lupescu Constantin

Funcţie: Administrator

Tel.: 0723317913, e-mail: lupescu@laicprod.ro

www.inforegio.ro

www.adrmuntenia.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

regio.adrmuntenia.ro     facebook.com/adrsudmuntenia |www.inforegio.ro     |  facebook.com/inforegio.ro

Comentariile sunt închise.